دنیا داعی زاده

متخصص در آرایش دائم
دنیا داعی زاده

دنیا داعی زاده

متخصص در آرایش دائم
  • وضعیت تاهل: متاهل
  • تاریخ تولد: 1364-04-30
  • تخصص اصلی: آرایش دائم
  • استان سکونت: تهران
  • شهر سکونت: تهران

تحصیلات و اطلاعات عمومی

مدرک تحصیلی
فارغ التحصیل با مدرک دیپلم
دیپلم

دنیا داعی زاده با مدرک دیپلم فارغ التحصیل شده او آماده فعالیت میباشد

استان
فعالیت در تهران
او در تهران ساکن است
قادر به فعالیت در تهران است

دنیا داعی زاده قادر به فعالیت در تهران میباشد و میتواند در این استان مشغول به کار بشود

تهران
فعالیت در کل تهران
قادر به فعالیت در کل تهران


دنیا داعی زاده میتواند به کار و فعالیت در کل تهران مشغول شودشهر
ساکن در شهر تهران
او در شهر تهران ساکن است
و قادر به فعالیت در شهر تهران است

دنیا داعی زاده ساکن شهر تهران میباشد و میتواند در این شهر این استان مشغول به کار بشود

اطلاعات
اطلاعات دیگر
اطلاعات
اطلاعات

او در کل 1 سال سابقه کاری دارد و 0 مشتری برای خودش دارد و همچنین میتواند به نحوه های ساعتی , درصدی به همکاری با شما بپردازد

مهارت هایی که دارد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: تاتو روی بدن
در گروه شغلی: آرایش دائم

دنیا داعی زاده در گروه شغلی آرایش دائم مسلط به تخصص تاتو روی بدن میباشد

سوابق کاری

سالن بانو
به عنوان
در سالن بانو

دنیا داعی زاده قبلا در سالن بانو به عنوان فعالیت داشته است و این مورد جزو سوابق او محسوب میشود

نمونه کارها