نرگس هوشیار جاوید

متخصص در مواد کار
نرگس هوشیار جاوید

نرگس هوشیار جاوید

متخصص در مواد کار
  • وضعیت تاهل: مجرد
  • تاریخ تولد: 1364-05-27
  • تخصص اصلی: مواد کار
  • استان سکونت: تهران
  • شهر سکونت: تهران

تحصیلات و اطلاعات عمومی

مدرک تحصیلی
فارغ التحصیل با مدرک دیپلم
دیپلم

نرگس هوشیار جاوید با مدرک دیپلم فارغ التحصیل شده او آماده فعالیت میباشد

استان
فعالیت در تهران
او در تهران ساکن است
قادر به فعالیت در تهران است

نرگس هوشیار جاوید قادر به فعالیت در تهران میباشد و میتواند در این استان مشغول به کار بشود

تهران
فعالیت در کل تهران
قادر به فعالیت در کل تهران


نرگس هوشیار جاوید میتواند به کار و فعالیت در کل تهران مشغول شودشهر
ساکن در شهر تهران
او در شهر تهران ساکن است
و قادر به فعالیت در شهر تهران است

نرگس هوشیار جاوید ساکن شهر تهران میباشد و میتواند در این شهر این استان مشغول به کار بشود

اطلاعات
اطلاعات دیگر
اطلاعات
اطلاعات

او در کل کمتر از یک سال سال سابقه کاری دارد و 0 مشتری برای خودش دارد و همچنین میتواند به نحوه های تمام وقت به همکاری با شما بپردازد

مهارت هایی که دارد

سوابق کاری

آموزشگاه
به عنوان
در آموزشگاه

نرگس هوشیار جاوید قبلا در آموزشگاه به عنوان فعالیت داشته است و این مورد جزو سوابق او محسوب میشود

جوایز و مدارک قابل ارائه

client-image
آرایش و پیرایش
client-image
تخصص کار با مواد