نسیم مدرس

متخصص در ناخن کار
نسیم مدرس

نسیم مدرس

متخصص در ناخن کار
  • وضعیت تاهل: مجرد
  • تاریخ تولد: 1362-12-11
  • تخصص اصلی: ناخن کار
  • استان سکونت: تهران
  • شهر سکونت: تهران
هشدار:این متقاضی ممکن است استخدام شده باشد

تحصیلات و اطلاعات عمومی

مدرک تحصیلی
فارغ التحصیل با مدرک فوق دیپلم
فوق دیپلم

نسیم مدرس با مدرک فوق دیپلم فارغ التحصیل شده او آماده فعالیت میباشد

استان
فعالیت در تهران
او در تهران ساکن است
قادر به فعالیت در تهران است

نسیم مدرس قادر به فعالیت در تهران میباشد و میتواند در این استان مشغول به کار بشود

تهران
فعالیت در کل تهران
قادر به فعالیت در کل تهران


نسیم مدرس میتواند به کار و فعالیت در کل تهران مشغول شودشهر
ساکن در شهر تهران
او در شهر تهران ساکن است
و قادر به فعالیت در شهر تهران است

نسیم مدرس ساکن شهر تهران میباشد و میتواند در این شهر این استان مشغول به کار بشود

اطلاعات
اطلاعات دیگر
اطلاعات
اطلاعات

او در کل کمتر از یک سال سال سابقه کاری دارد و 0 مشتری برای خودش دارد و همچنین میتواند به نحوه های درصدی به همکاری با شما بپردازد

مهارت هایی که دارد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: ژلیش
در گروه شغلی: ناخن کار

نسیم مدرس در گروه شغلی ناخن کار مسلط به تخصص ژلیش میباشد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: مانیکور
در گروه شغلی: ناخن کار

نسیم مدرس در گروه شغلی ناخن کار مسلط به تخصص مانیکور میباشد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: پدیکور
در گروه شغلی: ناخن کار

نسیم مدرس در گروه شغلی ناخن کار مسلط به تخصص پدیکور میباشد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: کاشت
در گروه شغلی: ناخن کار

نسیم مدرس در گروه شغلی ناخن کار مسلط به تخصص کاشت میباشد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: گریم ناخن
در گروه شغلی: ناخن کار

نسیم مدرس در گروه شغلی ناخن کار مسلط به تخصص گریم ناخن میباشد

سوابق کاری

کار در سالن ارایشی
به عنوان
در کار در سالن ارایشی

نسیم مدرس قبلا در کار در سالن ارایشی به عنوان فعالیت داشته است و این مورد جزو سوابق او محسوب میشود