مژده رستگار

متخصص در ناخن کار
مژده رستگار

مژده رستگار

متخصص در ناخن کار
  • وضعیت تاهل: مجرد
  • تاریخ تولد: 1370-12-11
  • تخصص اصلی: ناخن کار
  • استان سکونت: تهران
  • شهر سکونت: تهران

تحصیلات و اطلاعات عمومی

مدرک تحصیلی
فارغ التحصیل با مدرک لیسانس
لیسانس

مژده رستگار با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شده او آماده فعالیت میباشد

استان
فعالیت در تهران
او در تهران ساکن است
قادر به فعالیت در تهران است

مژده رستگار قادر به فعالیت در تهران میباشد و میتواند در این استان مشغول به کار بشود

تهران
فعالیت در کل تهران
قادر به فعالیت در کل تهران


مژده رستگار میتواند به کار و فعالیت در کل تهران مشغول شودشهر
ساکن در شهر تهران
او در شهر تهران ساکن است
و قادر به فعالیت در شهر تهران است

مژده رستگار ساکن شهر تهران میباشد و میتواند در این شهر این استان مشغول به کار بشود

اطلاعات
اطلاعات دیگر
اطلاعات
اطلاعات

او در کل 0 سال سابقه کاری دارد و 0 مشتری برای خودش دارد و همچنین میتواند به نحوه های تمام وقت به همکاری با شما بپردازد

مهارت هایی که دارد

مهارت دیگه ای که بلده
مهارت: ژلیش
در گروه شغلی: ناخن کار

مژده رستگار در گروه شغلی ناخن کار مسلط به تخصص ژلیش میباشد

سوابق کاری